Compartidos

 • 800 € fijo + com. 4'5h día, como promotor ONG.

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Cataluña: Barcelona

  T'interessa un salari fixe entre 800 i 2.000 euros bruts al mes més incentius per una jornada parcial que et permeti conciliar la teva vida personal i contractació directa per Eacnur? En aquest...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Galicia: Orense

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Comunidad Valenciana: Alicante

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Murcia: Murcia

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Islas Baleares: Islas Baleares

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Andalucía: Málaga

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Madrid: Madrid

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Madrid: Madrid

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...

 • 800 € fijo + comisión 4'5h día, como promotor ONG

  12/03/2019

  Comité español de ACNUR

  Madrid: Madrid

  ¿Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación directa por EACNUR? En ese...